Joris Quik, 16 mei 2022

Nutaan voor woningbouwcoöperaties

Het bouwen van huizen, of het laten bouw van huizen vraagt om vakkennis en een tijdige afstemming van de verschillende (bouw)facetten. De volgorde van de stappen in het bouwproces en de tijdsplanning zijn van groot belang om het gehele bouwproces soepel en gestroomlijnd te laten verlopen.

Voordat er daadwerkelijk fysiek gebouwd kan worden moeten er veel zaken onderzocht en geregeld worden. Zoals het aankopen van grond, overleggen met gemeenten, bouwtekeningen maken en het aanvragen van bouwvergunning. Dit zijn allemaal zaken waar woningbouwcoöperaties zelf de regierol in kunnen nemen.

Waar in het voortraject vaak minder bij stil wordt gestaan, zijn in de aanvragen rondom kabels, leidingen en huisaansluitingen. Bij inbreidingsplannen kan het maar zo zijn dat de aanwezige kabels en leidingen verlegd moeten worden. Dit is niet altijd goed te zien omdat deze onder de grond liggen. Tijdige gesprekken en goede afspraken met de belanghebbende netbeheerders zijn dan ook van essentieel belang om verrassingen en vertragingen in de planning te voorkomen.

De meeste netbeheerders hebben voor het verleggen of aanpassen van de ondergrondse infra momenteel een gemiddelde doorlooptijd van ca. 30 tot 45 weken. De doorlooptijden van het verkrijgen van huisaansluitingen kent tegenwoordig een gemiddelde tijd van ca. 20 weken.

De netbeheerders zijn daarmee een belangrijke stakeholder. Het is belangrijk om vroegtijdig hierover in gesprek te gaan met de netbeheerder. Het tijdig in kaart brengen van de ondergrondse infra geeft de woningbouwcoöperaties een betere voorspelbaarheid in het opleveren van de woningen. Nutaan kan hiermee de woningbouwcoöperatie helpen. Nutaan zorgt ervoor dat een woningbouwvereniging tijdig in contact komt met de netbeheerders zodat de plannen kunnen worden doorgenomen. Afspraken en vervolgacties worden automatisch door Nutaan gegenereerd. Daarnaast kan de gekozen bouwaannemer in Nutaan precies zien wat er is afgesproken met de verschillende netbeheerders. De bouwer kan zich vervolgens geheel focussen op het bouwen van de woningen.

Nutaan biedt voor ieder project een realtime overzicht van alle werkzaamheden van de netbeheerders. Dit wordt in een handige tijdlijn weergegeven. Alles op één centrale plek en inzage voor de belanghebbenden die betrokken zijn bij het project. Door tijdig het specialisme kabels & leidingen en huisaansluitingen op te pakken en concreet te maken voorkom je stagnatie en vertragingen qua planning.